Klasičan balet - upis za polaznike od tri do deset godina

Upis 2015 / 2016 godine, počinje od 15. septembra 2015, u prostorijama Teatra u pokretu, Šumadijski trg 6A, zgrada Komgrap, Beograd

Centar za scensku igru Teatar u pokretu

INFO: 069/332-5486 i 069/202-0908.

Centar za scensku igru Teatar u pokretu osnovan je 2007. godine u cilju istraživackog i stvaralačkog razvoja dečje pozorišne umetnosti.

Kroz kreativne radionice klasičnog baleta, savremene i džez igre, različitih nacionalnih plesova, glume, scenskog pokreta, scenskih borbi, pozorišnog lutkarstva, horskog pevanja, kostima, scenografije, Teatar u pokretu ima za cilj da objedini različite forme scenske umetnosti, pružajuci svakom detetu mogućnost da se na različite načine izrazi, i tako ispolji afinitet prema jednoj od ponudjenih aktivnosti.

Probe i radionice vodi Kristina Damnjanović Opsenica

Klasičan balet
Ana Nesimovski
Savremena i džez igra
Ana Ignjatović
Dramska radionica
Predrag Damnjanović
Lutkarstvo, kostim i scenografija
Ida Ignjatović